Między Nami

Produkty ubezpieczeniowe

Kompleksowy program indywidualnego ubezpieczenia na życie Między Nami dedykowany klientom banków spółdzielczych

 

- szeroki zakres ochrony, wiele wariantów do wyboru pozwala znaleźć odpowiednią opcję ochrony

 - połowa sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego może zostać wypłacona Ubezpieczonemu po zdiagnozowaniu choroby śmiertelnej i wesprzeć często kosztowny proces leczenia oraz opieki medycznej. W przypadku odzyskania zdrowia pozostaje ona bezzwrotna

-   jednorazowy zasiłek na wykupienie leków po pobycie w szpitalu (z tytułu ryzyka „karta apteczna”)

- dedykowane konto dla każdego Ubezpieczonego do wpłacania składki

- możliwość zgłaszania roszczeń przez przyjazny i prosty w obsłudze portal internetowy

Zakres ochrony

  • Dla klienta banku
  • Dla sympatyka banku

Wyłączenia

Z ograniczeniami ochrony ubezpieczeniowej oraz ograniczeniami odpowiedzialności TU Compensa Życie SA można się zapoznać w OWU jak również w ustandaryzowanym dokumencie ubezpieczeniowym.

Tabela zakresów

Zakres Ochrony Wariant I* Wariant II* Wariant III* Wariant IV* Wariant V* Wariant VI*
Śmierć Ubezpieczonego 17'000 zł 37'500 zł 40'000 zł 40'000 zł 75'000 zł 100'000 zł
Choroba śmiertelna** 8'500 zł 18'750 zł 20'000 zł 20'000 zł 37'500 zł 50'000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 42'000 zł 75'000 zł 100'000 zł 80'000 zł 150'000 zł 200'000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie udaru mózgu lub zawału serca 37'000 zł --- 90'000 zł 80'000 zł 150'000 zł 200'000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 62'000 zł 112'500 zł 150'000 zł 120'000 zł 200'000 zł 300'000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku za 1% uszczerbku 200 zł 300 zł 450 zł 400 zł 500 zł 750 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie udaru mózgu lub zawału serca za 1% uszczerbku --- 100 zł 200 zł 400 zł 500 zł 750 zł
Poważne zachorowanie - wariant plus 2'500 zł 4'000 zł 5'000 zł 5'000 zł 6'000 zł 8'000 zł
Operacja chirurgiczna za 100% sumy ubezpieczenia --- --- max 1'000 zł wg tabeli operacji max 1'000 zł wg tabeli operacji max 1'500 zł wg tabeli operacji max 2'000 zł wg tabeli operacji
Pobyt w szpitalu w następstwie choroby*** 35 zł/dzień 50 zł/dzień 70 zł/dzień 50 zł/dzień 70 zł/dzień 100 zł/dzień
Pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 70 zł/dzień 100 zł/dzień 140 zł/dzień 100 zł/dzień 80 zł/dzień 200 zł/dzień
Pobyt w szpitalu w następstwie wypadku komunikacyjnego 105 zł/dzień 200 zł/dzień 290 zł/dzień 200 zł/dzień 180 zł/dzień 500 zł/dzień
Rekonwalescencja po pobycie w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku --- --- 30 zł/dzień 20 zł/dzień 30 zł/dzień 50 zł/dzień
Karta apteczna (zasiłek jednorazowy) --- --- 100 zł 100 zł 100 zł 200 zł
Pobyt na OIOM (zasiłek jednorazowy) 300 zł 350 zł 500 zł 500 zł 600 zł 1'000 zł
Leczenie specjalistyczne --- 2'000 zł 5'000 zł 3'500 zł 5'000 zł 5'000 zł
Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji w następstwie nieszczęśliwego wypadku --- 10'000 zł 10'000 zł 10'000 zł 15'000 zł 20'000 zł
Osierocenie dziecka 3'000 zł 4'000 zł 8'000 zł --- --- ---
Urodzenie się dziecka 850 zł 1'000 zł 1'600 zł --- --- ---
Martwe urodzenie się dziecka 1'700 zł 2'000 zł 3'200 zł --- --- ---
Śmierć rodzica lub teścia 850 zł 1'000 zł 1'600 zł --- --- ---
Śmierć małżonka 5'000 zł 6'000 zł 10'000 zł --- --- ---
Śmierć małżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku 10'000 zł 12'000 zł 20'000 zł --- --- ---
Pobyt małżonka ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku --- --- 100 zł/dzień --- --- ---
Śmierć dziecka 3'000 zł 5'000 zł 7'000 zł --- --- ---
Śmierć dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku 6'000 zł 11'000 zł 14'000 zł --- --- ---
Assistance medyczny Pakiet Standard Pakiet Standard Pakiet Standard Pakiet Standard Pakiet Standard Pakiet Standard

Zamów ubezpieczenie ON-LINE!

36,00 zł
miesięcznie
zamów
51,50 zł
miesięcznie
zamów
81,00 zł
miesięcznie
zamów
45,00 zł
miesięcznie
zamów
72,00 zł
miesięcznie
zamów
100,00 zł
miesięcznie
zamów

* wartości podane przy poszczególnych ryzykach stanowią ostateczną(skumulowaną) wysokość świadczenia wypłacaną przez Compensa.
** 50% sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego wypłacana jest ubezpieczonemu po stwierdzeniu choroby śmiertelnej.
*** pobyt w szpitalu minimum 4 dni

Uwaga! Ubezpieczenie tylko dla osób które ukończyły 18 lat oraz mają poniżej 55 lat!

Dokumenty do pobrania

Między Nami
pdf| OWU zatwierdzone Uchwałą Nr 16/2015 Zarządu Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group z dnia 27 lutego 2015 r.

podgląd

Między Nami
Karta produktu

podgląd

Między Nami
Tabela oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu

podgląd