Drivers Casco | Leadenhall

kalkulacja

OWU

wniosek

podsumowanie


Pakiet BASIC Pakiet SOLID Pakiet COMFORT
Śmierć 25 000 zł jednorazowo 50 000 zł jednorazowo 100 000 zł jednorazowo
Trwała niezdolność 25 000 zł jednorazowo 50 000 zł jednorazowo 100 000 zł jednorazowo
Renta 1000 zł miesięcznie 2000 zł miesięcznie 3000 zł miesięcznie
Szpital 50 zł dziennie 100 zł dziennie 150 zł dziennie
Śpiączka 250 zł tygodniowo 500 zł tygodniowo 750 zł tygodniowo
135,00 zł / rok 260,00 zł / rok 395,00 zł / rok